Úrazy

Na naší klinice řešíme akutní úrazy a poúrazové stavy. Během návštěvy zhodnotíme stav poškození zubů a měkkých tkání, zuby vyšetříme a zrentgenujeme, následně akutně pacienta ošetříme. Způsob ošetření záleží na konkrétním stupni poškození zubu.

Pacienta pak objednáme na případné další ošetření, či naplánujeme vhodné sledování stavu.

Pokud došlo během úrazu k odlomení částí zubu, přineste úlomek s sebou. Pokud došlo k vyražení zubu, zub přineste také s sebou, optimální je celý zub skladovat ve vlastní slině, například v předsíni dutiny ústní (prostor mezi rty a tvářemi na jedné straně a alveolárními výběžky čelistí na straně druhé), v misce se slinami, fyziologickým roztokem, nebo v krajním případě mlékem, či ve vlhkém kusu látky.

Odbornou pomoc vyhledejte co nejdříve! Včasné ošetření zvyšuje šanci na úspěšnost zásahu a dobrou prognózu.

Následné ošetření

Ošetření zubu záleží na konkrétním stupni a druhu jeho poškození. Někdy stačí dostavba zubu pomocí fotokompozitních hmot, jindy je potřeba endodontické ošetření zubu a v některých případech je nutná i jeho extrakce. Často je nutné postižené zuby fixovat k zubům okolním. Nedílnou součástí péče je kromě akutního ošetření i dlouhodobé sledování a případná následná terapie častých komplikací, které dentální traumata provázejí

Chci se objednat...