Klinika

Dovolujeme si Vás upozornit, že obecné označení našeho pracoviště jako „klinika“ není označením ve smyslu ust. § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, tedy že se nejedná o společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty, zřízené ředitelem fakultní nemocnice po dohodě s děkanem lékařské fakulty a to především pro potřeby pregraduálního a postgraduálního vzdělávání studentů na základě žádosti lékařské fakulty(odst.4), disponující mj. lůžkovým oddělením aj. vedeným přednostou kliniky.

Označení klinika je voleno pro tradiční obecné chápání tohoto slova v ČR ve smyslu většího zdravotnického ambulantního zařízení s více lékaři poskytující komplexní nabídku služeb z oboru stomatologie.