Speciální chirurgie

Augmentační techniky

Augmentční techniky jsou takové, kdy se ztracená, nebo chybějící tkáň nahrazuje, nebo doplňuje pomocí různých transplantátů. Buď takových, které pochází z vlastního těla, jsou vyrobeny synteticky, nebo pochází z jiných živočišných druhů. Velmi často pak za použití mikrochirurgického instrumentária a za užití zvětšovací optiky.

Řízená tkáňová regenerace

Při operacích, kde je nutné využít řízené tkáňové regenerace se lékař snaží navodit hojení tkání specifickým způsobem tak, aby se výsledné tkáně po zhojení co nejvíce tvarově a strukturálně podobaly požadovanému výsledku, který je nejvýhodnější pro navazující léčbu, či dlouhodobou stabilitu nově provedeného či plánovaného ošetření.

Pro obsáhlost tématu a vysokou specifiku a rozdílnost jednotlivých výkonů je dobré případné dotazy týkající se plánovaných zákroků konzultovat přímo s Vaším lékařem.

Chci se objednat...