Autotransplantace

Autotransplantace zubu je zákrok, při kterém stomatolog přemístí vlastní zub pacienta do některého místa, kde došlo ke ztrátě zubu. V mnohých případech se odběr zubu provádí současně s extrakcí kořene zubu nevyhovujícího a během jediné návštěvy se transplantovaný zub umístí do nově vzniklé mezery. Celý výkon se provádí v místním znecitlivění a je zcela bezbolestný.

Transplantují se zuby, které jsou pro toto vhodné svou velikostí, postavením i tvarem kořene. Dalším předpokladem pro odběr transplantovaného zubu je fakt, že zub je ve stávajícím místě nežádoucí, nebo že je jeho nová pozice značně výhodnější. Často se například autotransplantují zuby moudrosti, které by byly i tak odstraněny a použijí se při náhradě ztracených  molárů. Je možné užít i zuby vyražené při úraze, pokud nebyly příliš poškozeny.

Vlastní tvar korunkové části zubu je často nutné upravit pomocí osazení protetickou korunkou tak, aby tvarově vyhovoval novému místu. Tyto zuby je také nutné mimo jiné ošetřit pomocí endodontického ošetření.

Vhojený a upravený zub je pak plnohodnotnou náhradou vlastního zubu, ideálně přenáší žvýkací tlak a je trvalejší než umělý implantát.

Tento výkon není příliš rozšířený, známý a používaný. Naše klinika je jedno z mála pracovišť v ČR, které toto ošetření provádí. Nejde říct, že by šlo autotransplantovat rutinně všechny zuby, transplantace vždy podléhá individuálnímu zhodnocení situace. Úspěšnost ošetření se pohybuje okolo 80%.

Rekonvalescence i náročnost je srovnatelná s rekonvalescencí při extrakci.

Chci se objednat...