Implantáty

Dnešní moderní implantáty jsou kotevní pilíře cylindrického tvaru zaváděné do čelistní kosti, nahrazující vlastní kořen zubu. Na takovýto kořen je pomocí abutmentu napevno připevněna korunka, nebo prvek sloužící pro ukotvení snímatelných náhrad.

Implantáty mohou nahrazovat jednotlivé zuby, mohou být spojovány v můstky, nebo mohou sloužit pro kotvení protéz.

U nás užívané implantáty jsou zhotoveny z titanu se speciálně upraveným povrchem, umožňujícím osteosyntézu – vhojení implantátu do kosti, kdy buňky kosti prorostou do povrchu implantátu.

Implantát je zaveden při malé operaci, trvající 30-90 minut, která je zcela bezbolestná a provádí se v místním znecitlivění. Hojení je srovnatelné s extrakcí zubu, většinou však má mírnější průběh. Před plným zatížením implantátu korunkou se implantát nechává vhojit nejčastěji 3-6 měsíců, pokud není stanoveno jinak.

Při omezené nabídce kosti, způsobené například atrofií čelistního výběžku, je někdy nutné přidat kost některou z augmentačních technik. Toto provede lékař často během zavedení implantátu.

Zda-li je zavedení možné a nabídka kosti dostatečná, zjistí lékař předoperačním vyšetřením pomocí 3D rentgenového snímku.

Úspěšnost přijetí implantátu je u běžně provedené operace na našem pracovišti vyšší než 98%.

Chci se objednat...