Extrakce

Extrakce zubu nebo-li vybavení zubu ze zubního lůžka, laicky označované jako vytrhnutí zubu, je výkon, indikovaný lékařem, kdy je zub, nebo jeho část, řízeně vyjmut z dutiny ústní.

K extrakci se přistupuje v případech, kdy zub již není dále využitelný a je zdrojem infekce v dutině ústní a potažmo pro celé tělo. Tato situace nastává především při rozsáhlém poškození zubu kazem, či úrazem, kdy již lékař není schopen zub spolehlivě zrekonstruovat, dále při poškození závěsného aparátu zubu, především v pozdních fázích parodontitidy, u nevýhodného postavení zubů, které není možné řešit jinou cestou, u nadpočetných zubů, nebo z ortodontických důvodů na žádost specialisty z oboru ortodoncie.

Samostatnou kapitolou jsou pak extrakce třetích molárů, nazývaných osmičky, či zuby moudrosti. V důsledku fylogenetického vývoje člověka dochází ke zmenšování čelistí, avšak počet i velikost zubů zůstává zachována. To vede k tomu, že se zuby moudrosti velice často prořezávají nesprávně, či vůbec a způsobují mnohé komplikace – často poškozují sousední zuby, způsobují vznik bolestivých zánětů a otoku, cyst, přikusování tváře, pohmoždění sliznic aj.
Zuby moudrosti, které postrádají správnou funkci, nebo které jsou pro pacienta potenciálně nebezpečné, lékař indikuje k extrakci.

Samotný výkon probíhá v místním znecitlivění – anestezii a je zcela bezbolestný.

Doba rekonvalescence je individuální . Běžný je mírný otok, zduření uzlin, zvýšená teplota, či vznik podlitin na tváři či krku. V případě bolesti je možné tlumit například volně prodejnými analgetiky běžného typu.
Po výkonu  je dobré vyhnout se zvýšené fyzické námaze, slunečnímu záření, kouření a rána se nesmí vyplachovat.
Komplikace lze mírnit klidovým režimem a ledováním postiženého místa – zmrzlinou či přikládání mrazivého obkladu přes látku na tvář.

Vzniklé mezery je později nutné nahradit pomocí implantátů, můstků, nebo vlastní autotransplantací zubů. Nahrazení mezer je potřebné nejen z estetického a funkčního hlediska, ale i proto, že je prevencí vzniku nenávratných změn na okolních zubech, které se sklánějí do mezer, povystupování zubu, jež tvořil extrahovanému zubu protiskus a postupným změnám skusu vedoucímu v některých případech až ke ztrátě okolních zubů. Dále je prevencí atrofie čelistního výběžku v místě mezery.

Chci se objednat...