Můstky

Můstky jsou protetické náhrady nahrazující mezery vzniklé extrakcemi zubů. Jako pilíře využívají zuby sousedící s mezerou, tyto zuby jsou nabroušeny na korunku. Pilíře jsou spojeny mezičleny do jednoho bloku.

Můstky je možno zhotovovat stejně jako korunky z různých materiálů a to především keramiky, kombinace kovu a keramiky – metalokeramiky, kovu a pryskyřice, pouze kovu či pouze pryskyřice podle požadavků na funkci a estetiku.

Můstky použijeme zpravidla všude tam, kde není možné použít pro nahrazení mezer implantát.

Včasné nahrazení mezer je nutné nejen z estetického a funkčního hlediska, ale i proto, že je prevencí vzniku nenávratných změn na okolních zubech, které mají tendenci sklánět se do mezer, vystupovat nad okolní zuby aj. Postupné změny ve skusu vedou v důsledku až k případné ztrátě okolních zubů.

V dnešní době se v moderní stomatologii v některých případech jako alternativa můstků mohou použít tzv. adhesivní můstky. Jde o náhrady, které nejsou k okolním zubům kotveny pomocí korunek, ale pomocí inlayí, které se vsadí například do vypreparovaných kavit namísto výplní na okolních zubech. Tyto výplně jsou odstraněny a vzniklý prostor je použit pro kotvení inlaye. Adhezivní můstky se pak zhotovují především z keramiky, nebo z kompozitního materiálu.

Chci se objednat...