Zubní kaz

Zubní kaz je známé onemocnění, se kterým se stomatolog setkává denně. Liší se rozsahem i umístěním na zubu. Záludné je, že malé a střední kazy nebolí. Citlivost, nebo bolestivost se vyskytuje často až u kazů velkého rozsahu.

Důvodem vniku zubního kazu jsou bakterie, které žijí v dutině ústní. Zubní kaz se vytvoří na zdravých i spravovaných zubech za působení bakteriálního metabolismu. Po určité době, kdy není některé z míst řádně čištěno, vytvoří na se tomto místě biofilm (povlak bakteriíí, známý jako plak). Metabolity těchto bakterií pak rozruší povrch zubu a ten začne podléhat zkáze.

Zubní kaz odhalí stomatolog na některé z preventivních prohlídek. Obecně platí, že čím menší kaz je, tím je jednodušší a levnější jej spravit. Také je zachováno větší množství zdravé zubní tkáně. U kazů velkého rozsahu je často nutné ošetřit m.j. kořenové kanálky zubu, či zub podpořit proteticky například korunkou, či některou alternativou k ní. Proto je výhodné chodit na pravidelné preventivní prohlídky, dentální hygienu a udržovat zuby čisté.

Léčba kazu spočívá v odstranění nenávratně poškozených (zkažených) částí zubu – exkavaci - za užití vrtáčků, frézek, brousků a exkavátorů stomatologem. Exkavaci – tedy odvrtání hmot - stomatolog provádí po aplikaci místního znecitlivění, které zajistí bezbolestnost výkonu.

Po odstranění zkažených hmot a vyčištění zubu lékař nahradí ztracené tkáně některým z výplňových materiálů. Výplňových materiálů je celá řada, jejich vlastnosti se pak významně liší. Pro každou situaci proto lékař doporučí nejvhodnější materiál.

Zhotovení výplní se pak provádí po aplikaci takzvaného koffrdamu – gumové blány, která zajišťuje suché pracovní pole a izoluje zub od slin. Většina výplní je vysoce citlivá na vlhkost (i vlhko z dechu) a v čím sušším prostředí je výplň zhotovena, tím je výplň kvalitnější.


V moderní stomatologii se v dnešní době čím dál častěji zhotovují bílé, fotokompozitní výplně. Tyto výplně jsou k zubům šetrnější než výplně amalgámové (tmavé). U rozsáhlých kazů hrozí větší riziko prasknutí zubu při užití amalgámu a na amalgám je nutné udělat razantnější preparaci a často je nutné odstraňovat i zdravé části zubu, aby byla zajištěna tzv. retence výplní (aby amalgámová výplň nevypadla). Další věcí je pak otázka zdravotního rizika. Tato nebyla nikdy uspokojivě zodpovězena. V současné době je pak míchaný pojišťovenský amalgám zakázáno užívat u dětí do 15ti let a těhotných a kojících pacientek.

Na našem pracovišti nabízíme kompozitní výplně, případně výplně z kapslovaného amalgámu, který je kvalitnější a bezpečnější, než amalgám míchaný.

Chci se objednat...