Snímatelné náhrady

Při ztrátě zubů se v některých případech volí jako náhrada ztracených zubů snímatelná náhrada. Snímatelná náhrada je taková, kterou je možné z pusy vyjmout, například pro její vyčištění a která nahrazuje buď všechny, nebo některé ztracené zuby.

Snímatelná náhrada je vhodná například v situacích, kdy nejsou splněny podmínky pro náhradu zubů pomocí implantátů.

Snímatelné náhrady můžeme v základu rozdělit mezi celkové, částečné, nebo hybridní.

Celkové snímatelné náhrady

Celkové, nebo-li totální snímatelné náhrady mají pryskyřičné tělo, neboli basi, zhotovenou z růžové pryskyřice, které nese umělé zuby a jimi nahrazuje všechny ztracené zuby v celém zubním oblouku.

Jedná se o nejjednodušší způsob ošetření ztráty zubů v celém zubním oblouku. Protézy drží v puse pomocí podtlaku pod protézou, který se liší v závislosti na tvaru protézního lože a kvalitě a přesnosti zhotovení protézy. V některých případech je možné protézu podlepit lepidlem na protézy.

Horní celková protéza má vždy plné patro, které slouží ke stabilizaci protézy a je její nedílnou součástí. Plné patro může ovlivňovat vnímání chuti při jídle.

U dolní protézy je kvůli jazyku prostor base redukován. Proto protézy často vykazují nižší přilnavost a snáze vypadávají. Situace se dá řešit například zhotovením hybridních protéz.

Částečné snímatelné náhrady

Částečně snímatelné náhrady vypadají velmi podobně jako náhrady celkové. Jen se užívají u částečně ozubených čelistí, kdy jsou pak kotveny různými mechanismy ke zbývajícím zubům, častěji pak korunkám. Vzhledem ke kotevním prvkům, nejčastěji sponám by měly částečné zubní náhrady držet lépe, než náhrady celkové.

Hybridní náhrady

Hybridní náhrady nahrazují všechny zuby, stejně jako náhrady celkové, ale jsou kotveny pomocí implantátů v čelisti, nebo retenčních zařízení v kořenech zbývajících zubů.

Tyto náhrady jsou velice spolehlivým a elegantním řešením náhrady ztraceného chrupu.

Všechny zubní náhrady musí být z úst pravidelně vyjmuty a vyčištěny, stejně jako případné zbylé zuby, nebo retenční zařízení v ústech! Musí být pravidelně kontrolovány na preventivních prohlídkách, případně čištěny na dentální hygieně.

Chci se objednat...