Dentální hygiena

Výborná úroveň dentální hygieny je základní podmínkou udržení orálního zdraví pacientů z dlouhodobého hlediska. Jedná se o základní preventivně-profylaktické opatření, jež při správném provedení pomůže předejít většině onemocnění dutiny ústní, jako je především vznik zubního kazu nebo výskyt parodontopatií. Dále je dobrá úroveň zubní hygieny a péče základní podmínkou dlouhodobého zachování stomatologických výrobků a prací v dutině ústní.

Přes obecné povědomí o prospěšnosti dentální hygieny bohužel ve společnosti koluje mnoho polopravd a mýtů. V naší praxi se setkáváme nejčastěji s pacienty, kteří si zuby sice čistí, ale za užití nevhodných pomůcek a špatné, či nezvládnuté techniky čištění. Dále s pacienty, kteří ze svých stomatologických problémů viní rozličné vnější i vnitřní faktory, kterým přikládají zásadní váhu, i když kámen úrazu často ční právě ve špatné úrovni ústní hygieny.

Profesionální dentální hygiena je v dnešní době základním pilířem stomatologie a tak by měla být chápána. Je lepší problémům včas a správně předcházet, než je poté složitě řešit.
Na našem pracovišti proto dbáme na výbornou péči našich pacientů o vlastní zuby, o prevenci výskytu onemocnění zubů a toto je pro nás základní podmínkou fungující spolupráce.

Na dentální hygieně dentální hygienistka pravidelně sleduje stav dásní a parodontu obecně. Přítomnost a případnou hloubku parodontálních chobotů, zánět dásní a jejich krvácivost, výskyt plaku, pigmentací i zubního kamene a celkovou úroveň dentální hygieny pacienta.  Tyto faktory pak pomocí indexů zapisuje do karty a podle tohoto určuje přesné směřování léčebného plánu a budoucích ošetření. Tyto výsledky jsou měřeny v čase a později srovnatelné, proto je možno sledovat vývoj hygieny a případných onemocnění, což velice pomáhá k jejich léčbě.

Dentální hygienistka dále učí pacienty správné technice a provedení čištění, individuálně vhodné pro pacienta. Nutno podotknout, že správných technik je celá řada, ale jejich provedení je pro úspěch zásadní. Nejde tedy o cestu, která k výsledku vede, ale o výsledek samotný – tedy čistý zub.

V dalších fázích léčby hygienistka odstraňuje zubní kámen ze zubů, mezizubních prostor, případně kořenů zubů.

Hygienistka dále provádí airflow – pískování, kterým odstraňuje pigmentace, fluoridování, leštění, recally a mnoho dalšího.

Kromě terapeuticko-profylaktických výkonů spadají do péče o zuby i výkony estetické – například bělení zubů aj. Estetické výkony na zubech ale hygienistka může úspěšně provádět pouze na zubech odsanovaných a čistých.

Dentální hygienu by měli pacienti řadit na první místo v péči o zuby a věnovat jí dostatek času i úsilí, pokud jim jde o zachování jejich orálního zdraví. Správná hygiena a čisté zuby by se pak měly stát zlatým standardem spadající do běžné péče o zuby každého z nás.

Chci se objednat...