Prevence

Stomatologická preventivní prohlídka patří k základním úkonům prováděným zubním lékařem, který je jedním z nejdůležitějších úkonů pro udržení zdravého chrupu a dutiny ústní.

Prevence by měla proběhnout jednou za půl roku, pokud stomatolog nestanoví jinak.
Prohlídka by měla být komplexní. Lékař při ní zjišťuje subjektivní i objektivní obtíže pacienta. Skládá se z anamnestických a vyšetřovacích postupů volených tak, aby lékař odhalil co nejvíce problémů, nejlépe v časné fázi jejich výskytu.

Zjednodušeně se prohlídka skládá z rozhovoru, kdy lékař pátrá po případných problémech a následného prohlédnutí pacienta, kdy posuzuje kromě stavu zubů samotných i celkový vzhled pacienta, stav jeho sliznic, parodontu a dásní, patrových oblouků, mandlí, jazyka, uzlin, slinných žláz, čelistního kloubu, gnatologických a žvýkacích funkcí zubů aj. Posoudí stav a opotřebení stávajících prací v dutině ústní, výplní, korunek, můstků, implantátů, či funkčnost  protéz a jiných stomatologických náhrad.
V neposlední řadě zhodnotí lékař stav zubní hygieny, přítomnost plaku, zubního kamene, pigmentací a krvácivosti dásní.

Jako součást sledování pacientů při preventivních prohlídkách lékař zhotovuje v pravidelných periodách rentgenové snímky. Standardně dva bite-wingy – pravý a levý, což jsou malé snímky, kterými sleduje výskyt mezizubních kazů v intervalu jedenkrát ročně a OPG ortopantomogram, velký snímek poskytující informace o celkovém stavu v intervalu jednou za dva roky. Dále případné doplňkové snímky na indikované zuby či sledované oblasti.

S výsledky preventivní prohlídky seznámí lékař pacienta, případně navrhne možnosti řešení problémů, pokud se nějaké vyskytnou. Seznámí pacienty s výhodami a nevýhodami možných řešení a sdělí pacientům časovou náročnost a cenu ošetření.

Při zjištění nevyhovující hygieny odešle lékař pacienta ke korekci stavu na profesionální dentální hygienu k dentální hygienistce.

Preventivní prohlídka je vhodnou dobou ke sdělení případných obtíží pacienta lékaři, prezentaci přání pacienta, stížností a ke konzultaci problémů, či objasnění dotazů pacienta.

Prevence a preventivní prohlídky jsou jednou z nejdůležitějších částí stomatologie a naši lékaři na prevenci kladou velký důraz. Předcházet problémům je výhodnější a levnější než jejich řešení v pozdím stavu, naopak zanedbání vede k problémům, bolesti a úměrné finanční zátěži za nutná ošetření.

Chci se objednat...