Aktuální informace ke dni 23.3.2020 o provozu našeho zdravotnického zařízení najdete zde

Koronavirus

Vážení pacienti,
na základě nařízení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázaným výskytem SARS CoV-2 na území ČR a z důvodu zajištění maximální bezpečnosti jsme zavedli následující opatření, která mají za cíl ochránit jak Vás i Vaši rodinu, tak i zdravotnický personál a eliminovat riziko přenosu infekčních onemocnění.

  • Na objednaný termín se prosím dostavte beze změn. O jakémkoliv přesunu termínu nebo zrušení Vás budeme telefonicky informovat
  • V případě dotazů volejte na tel. 602 610 613
  • Do budovy ordinace vstupujte jen s osobními ochrannými pomůckami, jako jsou roušky, respirátory, či šály
  • Doprovod, vyjma pacientů do 18ti let věku nebude do budovy vpoušten. U pacientů do 18ti let věku Vás žádáme o doprovod jednoho zákonného zástupce
  • Od 23.3.2020 dojde k uzavření čekárny, aby se omezila možnost přenosu infekce mezi pacienty čekajícími v čekárně. Pacienti budou na čas vpoušteni do budovy a usazováni na křeslo ihned. Prosím, pokud přijdete dřív, jděte se projít, nebo počkejte v autě před budovou, případně Vám zavoláme na mobil před ošetřením.
  • Neobjednané pacienty nebudeme ošetřovat, prosím objednejte se na telefonním čísle 602 610 613, nebo po zazvonění. Kvůli kumulaci pacientů v čekárně a prevenci přenosu onemocnění je čekárna uzavřena a je nutné přijít na domluvený čas.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Apolona Dental s. r. o., 602 610 613